Wat is een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering en wanneer heb je die nodig?

De beroeps­aansprakelijkheids­verzekering is een aanvulling op de bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering en verzekert de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van beroepsfouten. De dekking is voor op uw beroep ontworpen.

Beroeps­aansprakelijkheid kan worden omschreven als aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten die worden gemaakt in de uitoefening van een beroep.

Premie berekenen ›

Wat is het

Onder beroep wordt verstaan het totaal van werkzaamheden die worden uitgevoerd voor derden. Aan deze werkzaamheden ligt een overeenkomst ten grondslag op basis van een inspannings­verplichting met de opdrachtgever.

Bij fouten kan worden gedacht aan een nalatigheid, vergissing, verzuim, onjuiste advisering, verkeerd handelen en dergelijke bij werkzaamheden die een verzekerde heeft verricht of heeft doen verrichten binnen zijn beroepswerkzaamheden (hoedanigheid).

De aansprakelijkheid wordt afgemeten naar de normen van de beroepsgroep. Als maatstelling van de norm wordt als uitgangspunt genomen hoe een beroepsbeoefenaar met dezelfde kennis en ervaring gehandeld zou hebben in dezelfde situatie met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap.

Maak een berekening ›

Waarom

Door de toename van het aantal juridische procedures, ingewikkelde opdrachten en concurrentie zijn ondernemingen steeds kwetsbaarder voor de specifieke risico's die aan de uitoefening van een beroep of zakelijke activiteit verbonden zijn.

Voorbeelden van zulke risico's zijn het geven van verkeerde adviezen, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie en het schenden van intellectuele eigendomsrechten. Al deze risico's kunnen verstrekkende gevolgen hebben in de vorm van hoge juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade. Een gevaar voor de continuïteit van uw onderneming.

Daarnaast is door het consumentisme (´de veroorzaker betaalt´) en de toegenomen claimcultuur waarin ondernemers vaker aansprakelijk worden gesteld en rechters meer claims toewijzen er een toegenomen noodzaak om uw bedrijf tegen deze risico´s goed te verzekeren.

Wanneer heb ik een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering nodig?

  • Verplichtstelling door opdrachtgevers zoals de overheid
  • Voorwaarde lidmaatschap branche- of beroepsvereniging
  • Verplicht gesteld vanuit wetgeving
  • Algemene voorwaarden bieden niet genoeg bescherming
  • Professionals verzekeren hun vermogen tegen beroepsfouten

Premie berekenen ›

Waar moet ik op letten?

Het afsluiten van een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering is heel eenvoudig. U heeft een aantal opties.

  • Hoogte verzekerde uitkering
  • Dubbele jaarlimiet meeverzekeren
  • Inloopdekking (u kunt nog aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten uit het verleden)
  • Meeverzekeren van bedrijfs­aanprakelijkheid (AVB)

Wilt u extra zekerheid? Vraag dan de dubbele jaarlimiet aan. Nog meer zekerheid en u bent al actief als ondernemer? Verzeker dan inloop mee. U bent daarmee verzekerd voor aanspraken voor fouten uit het verleden.

Maak een berekening ›

Heeft u geen dekking nodig voor beroeps­aansprakelijkheid maar uitsluitend voor bedrijfs­aansprakelijkheid dan verwijzen wij u naar de website Bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering.com.