Beroeps­aansprakelijk­heid voor art directors

Als professioneel art director bent u ervaren in het ontwikkelen van visuele totaalconcepten voor advertenties, commercials, brochures en in gemixte media.

De ruime dekking van onze beroeps­aansprakelijkheids­verzekering biedt u als art director een goede bescherming tegen de risico's die u kunt lopen in uw vak.

Premie berekenen ›

Een praktijkvoorbeeld

Een groot reclamebureau lanceerde een internationale campagne voor een bekend merk en contracteerde componisten om een soundtrack voor de commercial te maken. Na uitzending wordt het reclamebureau aangesproken op inbreuk van intellectueel eigendomsrecht. De eiser stelde dat gedurende de hele commercial een fragment van tien seconden werd herhaald van een nummer dat hij in de jaren '90 had gemaakt.

In afwachting van besprekingen met de eiser heeft Beroepspolis.nl, in overleg met de verzekerde, het betreffende fragment onmiddellijk vervangen. Na langdurig overleg weet Beroepspolis.nl met terugwerkende kracht een licentieovereenkomst met de eiser te sluiten, betaald door de componisten.

Benieuwd naar uw premie? ›

Schadefilosofie

Pas bij schade merkt u hoe belangrijk het is om goed verzekerd te zijn. Wij helpen u op een snelle en effectieve manier met eventuele geschillen om te gaan. En bij een schadeclaim is de dekking het uitgangspunt en niet het uitsluiten ervan!

Onze schadebehandelaars houden rekening met uw reputatie en de commerciële verhouding tussen u en uw opdrachtgever.

Verzekerd als geen ander: maak een berekening ›