Beroeps­aansprakelijkheid voor accountants goed geregeld

Als accountant controleert of maakt u jaarrekeningen of voert financiële administraties. Dat is uw expertise.

Onze expertise is de beroeps­aansprakelijkheids­verzekering, een zeer goede en uitgebreide dekking tegen ongewenste aansprakelijkheids­claims van opdrachtgevers tegen aantrekkelijke tarieven.

Premie berekenen ›

Eisen Verordening Accountantsorganisaties

Volgens de Verordening Accountantsorganisaties is het conform artikel 11 verplicht om een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering af te sluiten. In artikel 12 worden minimumeisen gesteld aan de dekking van deze verzekering. De belangrijkste zijn:

  • De verzekering wordt aangegaan met een verzekeraar van wie het aannemelijk is dat deze voldoet aan redelijkerwijs te stellen eisen van solvabiliteit;
  • De verzekering biedt jaarlijks dekking voor ten minste tweemaal het verzekerd bedrag per aanspraak;
  • Het verzekerd bedrag per aanspraak bedraagt: bij een jaaromzet tot € 500.000 ten minste € 300.000, bij een jaaromzet van € 500.000 tot € 1.000.000 ten minste € 500.000;
  • Het eigen risico per aanspraak is zodanig vastgesteld dat de solvabiliteit van de accountantsorganisatie niet in gevaar komt. Daartoe bedraagt het eigen risico bij een jaaromzet tot € 2.500.000 maximaal € 25.000;
  • Onder de dekking van de verzekering vallen alle werkzaamheden die door de accountantsorganisatie worden verricht, ongeacht door wie de claim wordt ingediend;
  • De verzekering heeft ten minste Europa als dekkingsgebied;
  • Het inloop- en uitlooprisico is gedurende ten minste twee jaren gedekt;
  • De verzekering dekt tevens de beroeps­aansprakelijkheid van de accountants­organisatie voor de personen die onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn, voor de personen die haar werkzaamheden of de werkzaamheden van medewerkers van de accountantsorganisatie waarnemen en voor derden die betrokken zijn bij de werkzaamheden die door de accountants­organisatie worden verricht;
  • De verzekering dekt de kosten van benodigde juridische bijstand.

Deze beroeps­aansprakelijkheids­verzekering via Beroepspolis.nl voldoet aan deze eisen.

Schade, geschillen en uw reputatie

Pas bij schade merkt u hoe belangrijk het is om goed verzekerd te zijn. Wij helpen u op een snelle en effectieve manier met eventuele geschillen om te gaan. En onze schadebehandelaars houden altijd rekening met uw reputatie en de commerciële verhouding tussen u en uw opdrachtgever.

Bij een schadeclaim is de dekking het uitgangspunt en niet het uitsluiten ervan!

Beroepspolis.nl is gespecialiseerd in het aanbieden van aansprakelijkheids­verzekeringen voor ondernemingen en professionals. We bieden een uitgebreide dekking aan en hebben een servicegerichte bedrijfscultuur.

Maak een berekening ›